87e921ff-cf4a-4ea0-aad5-7f691f213828
top of page
Search
  • Tanyah Cain

Elevsentrerte og Helhetlige Vurderingsmetoder for Bedre Læring

Updated: Oct 1, 2023


I vår visjonære skole har vi definert en pedagogisk plattform som setter elevens utvikling og velvære først. Vi tror på verdien av mangfold, helhetlig forståelse, mental helse, likeverd, livslang læring, tilpasningsevne, samarbeid og partnerskap. Her er vår visjon for hvordan denne pedagogiske plattformen skal prege våre elevers utdanning:


Mangfold i Læring

Vi feirer mangfoldet i våre elevers læringsstiler og evner. Vårt klasserom gir rom for kreativitet, variasjon og individualisert vekst. Vurderingene våre er utformet for å anerkjenne og støtte hver elevs unike styrker og talenter.


Helhetlig Forståelse

Vi mener at ekte læring går utover å memorere fakta og figurer. Vi fokuserer på å utvikle helhetlig forståelse, kritisk tenkning, kreativitet og empati. Vurderingene våre måler ikke bare hva elevene vet, men også deres evne til å anvende kunnskap på virkelige utfordringer.


Mental Helse og Velvære

Elevenes mentale helse er vår prioritet. Vurderinger skal ikke være kilder til stress og angst, men verktøy for personlig vekst. Vi dyrker en støttende kultur der elever føler seg trygge til å uttrykke seg og søke hjelp når de trenger det.


Likeverd og Inkludering

Vi jobber hardt for å minske ulikheter i utdanningssystemet. Våre vurderingsmetoder er designet for å være rettferdige og inkluderende, og vi streber etter å skape et læringsmiljø der alle føler seg verdsatt og respektert.


Livslang Læring

Vi forstår at læring er en livslang reise. Derfor gir vi våre elever muligheter for å lære både i og utenfor klasserommet, samarbeide med lokalsamfunn og være engasjert i den virkelige verden.


Fleksibilitet og Tilpasning

Vi gir våre lærere frihet til å tilpasse undervisningen og vurderingene for å møte elevenes unike behov og utfordringer. Dette fremmer kreativitet og engasjement i undervisningen.


Samarbeid og Partnerskap

Vi er forpliktet til å samarbeide aktivt med lokalsamfunn, næringsliv og gårder for å gi elevene autentiske læringsmuligheter og inspirasjon for fremtiden. Dette gjør oss til en kilde til kunnskap og støtte for vårt nærmiljø.

I vår visjonsskole går vi utover standardiserte tester og gir elevene en dypere, mer meningsfull og helhetlig utdanning. Vi skaper et læringsmiljø der elevene blomstrer og utvikler seg til kritiske tenkere, ansvarlige borgere og livslange lærende. Sammen former vi fremtiden for utdanning.


Elevens personlige målorienterte reise

I vår visjonære tilnærming til utdanning omfavner vi konseptet om individuell målorientert vurdering som en av våre hjørnesteiner. Vi tror på å veilede våre elever mot å nå sine selvbestemte mål og ambisjoner, og vi har forpliktet oss til å tilby en pedagogisk opplevelse som gir støtte og retning for denne reisen.


Viktige aspekter av vår individuelle målorienterte vurdering inkluderer:


1. Målsetting og refleksjon: Vi legger vekt på samarbeidet mellom eleven og læreren for å identifisere, formulere og reflektere over elevenes personlige mål. Dette omfatter akademiske prestasjoner, karrieremål og personlig vekst. Elevene blir oppmuntret til å sette utfordrende og realistiske mål.


2. Kontinuerlig oppfølging: Regelmessige samtaler mellom eleven og læreren gir mulighet for å evaluere fremgangen mot målene. Gjennom disse samtalene diskuteres hva som fungerer godt, hva som kan forbedres, og eventuelle justeringer som trengs for å optimalisere læringsprosessen.


3. Mangfoldige vurderingsmetoder: Vår tilnærming inkluderer en variert rekke vurderingsmetoder som gir en helhetlig forståelse av elevens prestasjoner. Dette omfatter porteføljer, prosjekter, presentasjoner, muntlige og skriftlige vurderinger, samt praktiske demonstrasjoner av ferdigheter.


4. Meningsfull tilbakemelding: Vår tilbakemelding er konstruktiv og formålet er å hjelpe elevene med å forbedre seg på vei mot målene sine. Lærerne er veiledere som støtter elevene i å utvikle strategier for suksess.


5. Selvvurdering: Vi oppmuntrer elevene til å reflektere over sin egen fremgang og måloppnåelse. Dette fremmer selvbevissthet og eierskap til egen læring.


6. Tilpasning: Læringsplanene blir tilpasset individuelle behov for å sikre at elevene får støtte der det er nødvendig. Dette kan inkludere ekstra ressurser, utfordrende oppgaver eller alternative læringsstier.


7. Karriereveiledning: Vår vurderingsprosess inkluderer også veiledning for å hjelpe elevene med å utforske karrieremuligheter, identifisere interesser og styrker, og utvikle planer for fremtiden.


8. Feiring av prestasjoner: Når målene er nådd, blir suksessen feiret og anerkjent som en viktig del av læringsreisen. Dette bygger selvtillit og begeistring for videre utforskning og vekst.

Ved å legge til rette for individuell målorientert vurdering, gir vi våre elever muligheten til å eie sin egen læring, oppnå personlig vekst og forberede seg på å forfølge deres drømmer og ambisjoner. Vi anerkjenner at hver elev er unik, og vår tilnærming til vurdering reflekterer dette mangfoldet og skaper et inkluderende læringsmiljø.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page