87e921ff-cf4a-4ea0-aad5-7f691f213828
top of page
Search
  • Tanyah Cain

En reise fra smerte til Visjon

Updated: Jan 29

Velkommen til historien som danner grunnlaget for min lidenskapelige visjon om Den Teknologiske Visjonskolen, en innovativ tilnærming til utdanning som går langt utover det tradisjonelle. Denne visjonen inneholder en dypt forankret forpliktelse til psykisk helse, en dimensjon jeg mener er helt avgjørende for våre barns velvære og fremtidige suksess. Psykisk helse er ikke bare et eget fag i denne nye skolen, det er også en nøkkelkomponent i et større prosjekt vi arbeider med for å bekjempe mobbing i dagens skolestruktur.


For å illustrere hvor avgjørende dette er, vil jeg ta dere enda dypere inn i mitt liv, en reise som har vært preget av smerte, selvforakt, men også oppdagelser, vekst og transformasjon. Jeg vil dele med dere hvordan jeg gjennom et skoletilbud skreddersydd for mine behov, klarte å gjenopprette min selvfølelse og utforske kraften i selvutvikling og god psykisk helse.

Historien min begynner som mange andres, med barndommen. Jeg vokste opp i en liten bygd fylt med nyanser av annerledes het. Vi var en familie av innflyttere, og selv om vi hadde mye kjærlighet å gi, følte vi oss alltid som de 'spesielle' og 'rare' fremmede. Denne følelsen av å være annerledes ble forsterket da jeg begynte på skolen, og det var her selvfølelsen min begynte å ta form.


Skolen var ikke bare et sted for akademisk læring; det var også en arena der vi lærte å forstå oss selv i forhold til andre. Jeg husker fortsatt de tidlige skoleårene mine, da jeg gikk inn i klasserommet med glitrende øyne, fylt av nysgjerrighet og håp. Det var en tid for oppdagelser og undring, men også en tid for sårbarhet.

Selvfølelsen til barn kan positivt påvirkes når de opplever suksess i skolen. Å mestre nye ferdigheter, få anerkjennelse fra lærere og jevnaldrende, alt dette kan bidra til å styrke selvfølelsen.


Men som så mange andre opplevde også jeg skyggesiden av skolegangen. Mobbing og følelsen av å være utenfor kastet en lang og mørk skygge over min selvfølelse. En gutt i klassen min, vi kan kalle ham Alex, ble en av mine mest minneverdige mobbere. Han var alltid på utkikk etter noe å pirke på, og en dag sa han at jeg luktet vondt fordi vi hadde siamesiske katter hjemme. Den uskyldige kommentaren ble en gnist som tente en langvarig periode med nedverdigelse.

Hver dag på skolen ble en kamp, og jeg begynte gradvis å tvile på min egen verdi og selvfølelse. Mobbingen og følelsen av å være annerledes satte meg på en mørk vei som ledet til selvdestruktiv oppførsel. I barneskolen søkte jeg trøst i min egen drømmeverden, men utover ungdomsskolen utviklet jeg spiseforstyrrelser og til slutt rusmisbruk. I mange år var jeg fanget i en nedadgående spiral av selvforakt og hasjrøyking. Mobbingen fra barndommen, sammen med andre tøffe opplevelser, var som en konstant påminnelse om min 'annerledeshet'.


Men så skjedde det noe som skulle forandre alt. Jeg fikk tilbud om et skoletilbud som var skreddersydd for mine behov. Det var her, i et støttende og tilrettelagt miljø, at jeg begynte å føle meg verdifull og sett for første gang på lenge. Dette tilbudet ble begynnelsen på min reise mot å gjenopprette min selvfølelse. Jeg grep denne muligheten og startet min akademiske reise.


Jeg fullførte en bachelorgrad, deretter en mastergrad, og ble dypt fascinert av nevrologi og kvantefysikk. Studiet av sinnet og universets mysterier ble en måte for meg å utforske dybden av menneskelig potensiale og forstå kraften i vår egen bevissthet. Jeg graviterte mot hypnose som et verktøy for positiv atferdsendring og selvutvikling. Jeg lærte hvordan tankene våre kan forme våre liv og at våre tidligere erfaringer ikke trenger å definere vår fremtid.


Min reise i akademisk utforskning førte meg til å forstå at vi alle har en uuttømmelig kilde av potensiale inni oss, og at vi kan forme våre egne livshistorier uavhengig av våre tidligere erfaringer. Gjennom hardt arbeid og dedikasjon har jeg oppnådd mestring innen atferdsendring og hypnose. Jeg har hjulpet mennesker med å overvinne utfordringer, bryte dårlige vaner og finne indre styrke. Min personlige reise, som begynte i smerte og selvforakt, har lært meg at uansett hvor mørk veien kan virke, er det alltid håp og muligheter for vekst og forandring.


Min personlige reise har vært en reise gjennom de mørke og vanskelige aspektene av psykisk helse. Jeg har kjent på ensomhetens tyngde, navigert gjennom angstens tåkeland og stått overfor depresjonens nådeløse slag. Det er denne reisen som har gitt meg et dypt forståelsesgrunnlag for viktigheten av å prioritere psykisk helse i utdanningssystemet.

Vi kan ikke lenger se bort fra den psykiske helsen til våre unge. Den moderne verden har brakt med seg nye utfordringer som krever nye tilnærminger. Presset fra sosiale medier, akademisk konkurranse og samfunnets stadig økende forventninger legger en enorm byrde på skuldrene til våre barn. Vi er nødt til å utruste dem med verktøyene de trenger for å takle disse utfordringene.


Den Teknologiske Visjonskolen er ikke bare en skole, det er et paradigmeskifte. Vi ønsker å gi våre elever en helhetlig utdanning som tar hensyn til deres psykiske velvære, og samtidig ruste dem til å trives i den moderne verden. Derfor er psykisk helse et fundamentalt fag i vår læreplan. Vi vil lære våre elever hvordan de kan forstå og håndtere stress, bygge sterke sosiale relasjoner og utvikle en indre styrke som vil hjelpe dem med å takle livets utfordringer.


Men vi stopper ikke der. Vår visjon strekker seg også til den eksisterende skolen. Vi tror at ved å utvikle effektive metoder for å motvirke mobbing, kan vi skape en tryggere og mer støttende skolekultur for alle barn. Mobbing er ikke bare et problem i skolen; det er et samfunnsproblem som vi alle må ta ansvar for å løse.

Den Teknologiske Visjonskolen er ikke bare en drøm, det er en visjon som vi er fast bestemt på å gjøre til virkelighet. Gjennom engasjement, innovasjon og et dypfølt ønske om å gi våre barn den beste mulige starten i livet, vil vi forme fremtiden for utdanning. Sammen kan vi skape en verden hvor psykisk helse er like viktig som faglig kunnskap, og hvor mobbing blir en saga blott.


Dette er vår visjon, og vi inviterer dere alle til å bli med oss på denne spennende reisen. Sammen kan vi forandre utdanningssystemet og gi våre barn en lysere fremtid, hvor deres mentale velvære blir prioritert, og hvor mobbing blir en saga blott. Velkommen til Den Teknologiske Visjonskolen - skolen for fremtiden, hvor hjertet og sinnet går hånd i hånd.

I det kommende dokumentet vil jeg presentere "Sammen mot Mobbing". Dette er et prosjekt jeg har utviklet sammen med min gode venn Torfinn Johansen. Vi kan ikke avsløre alle detaljer fra dette prosjektet her, men dette vil være en introduksjon til mye av det vi tenker om psykisk helse og arbeidet som gagner både vårt nye teknologiske skoleprosjekt og samfunnet generelt.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page